In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 
راهنماي مسابقه در زمين هاي

خاک رس - چمن - سخت

 

ترجمه و تنظيم: حسين شريفي
با همکاري محمد حق شناس و عليرضا ملکزاد
منبع: TENNIS MAGAZINE . 1994
 

مقدمه:

فصل مسابقات گراند اسلم ( Grand Slam ) , براي قهرمانان تنيس طاقت فرساترين دوره سال است . در يک دوره چند هفته اي آنها در زمين خاکي اپن فرانسه و سپس در زمين چمن ويمبلدون, بازي خواهند کرد . حدود يک ماه بعد, بازيهاي Slam که جزء مســابقات اپن امريکا مي باشد, در زمين سخت شروع خواهد شد . در حالي که قواعد بازي ثابت مي ماند اما تنيس در زمين هاي مختلف, يک ورزش کاملا" متفاوت است. خاک نرم, بردباري و تاکتيک مي طلبد در حالي که زمين چمن, سرويس هاي محکم و والي را مي طلبد . زمين هاي سخت نيز به نوبه خود, يک بازي کامل و برنامه ريزي شده را اقتضا مي نمايد .

بــازي بر روي هر سه نوع زمين, براي شمــا مفرح و خوب است . اگر شما واقعا" وارد تنيس شده ايد, از روشي استفاده کنيد که در هر سه زمين قابل اجرا باشد. براي بهتر شدن بازي شما در زمين خاکي, چمن و سخت, بايد ضربه هاي مخصوص هر زمين و استراتژي هاي آن را به برنامه خود اضافه کنيد. با بازي بر روي هر سه نوع زمين, شما بازيکن کاملي خـواهيد شد زيرا هر يک از انواع زمين, شما را وادار مي کند تا کار متفاوتي انجام دهيد . شما در مي يابيد که آزادي عمل بيشتري داشته باشيد و اين امر باعث مي شود که بازي شما بطور مرتب بهتر شود .


 

 زمين خاک رس ( همسان ساز )

دو نکته در موفقيت روي زمين خاک رس اهميت اساسي دارند : آمادگي بدني و تمرکز . بازيکن خاک رس بايد آمادگي اين را داشته باشد که با قلدري و قدرت, پوئن را از آن خود سازد زيرا ذرات خاک رس, توپ را ترمز داده و تند و تيزي آن را از بين مي برد . روي زمين خاک رس هيچوقت نمي توان با سرويس هاي سنگين يا ضربه هاي زميني محکم, حريف را از ميدان بدر کرد . خاک رس بيشتر مناسب ضربات چرخدار ( اسپين) است تا ضربات قدرتي . در طول هر پوئن, بايد دائم فکر و مطالعه داشته باشيد و با دقت کامل لحظه و نقطه اي که بايد ضربه اساسي خود را بزنيد, انتخاب نمائيد .


ضربات در جهت مخالف حرکت حريف

روي خاک رس پاي بازيکن سر خورده و بخوبي زمين سخت ( Hard ) نمي توان ترمز کرد و تغيير مسير داد . بنابراين هرگاه در طول بازي شما موفق شويد حريف را مجبور به تغيير محل در طول خط ته زمين بنمائيد, زدن ضربه پشت سر حريف و در جهت مخالف حرکت او, تاکتيک بسيار خوبي است . سرعت کم توپ روي خاک رس شانس بيشتري به حريف شما مي دهد تا توپ هايي را که به زمين زده ايد, برگرداند ليکن در مورد توپ هايي که پشت سر و مخالف جهت حرکت حريف فرستاده شوند, ابتدا مجبور است ايست کرده, خود را جمع و جور نموده و در جهت جديد حرکت کند که کار زياد آساني نيست . زدن ضربه در جهت مخالف حرکت حريف براي مقابله بازيکنان تند و تيز يا بازيکنان قد بلند که گام هاي بلندي بر مي دارند, توصيه مي شود .


تبادل توپ با استفاده از فورهند ( تاپ اسپين )

بخاطر ساختار زمين رس, ضربات چرخدار کارآيي بهتري دارند و اغلب ضربه ( تاپ اسپين ) ضربه برنده بازيکن خاک رس مي باشد . حسن ديگر ( تاپ اسپين ) اين است که مسير بلندتري را بالاي تور طي مي کند, در نتيجه ضريب اطمينان رد کردن توپ افزايش مي يابد ؛ نکته اي که در تبــادل طولاني ضربــات توپ در بــازي روي زمين خاک رس بسيار اهميت دارد. براي زدن ضربه ( اسپين ) مچ دست خود را از حالت ضربه عادي شل تر نگه داريد زيرا تلاش اصلي اين است که به سر راکت سرعت بيشتري داده شود و به محکم بودن ضربه توجه کمتري معطوف مي گردد. سر راکت از پايين به بالا حرکت مي کند و تلاش در اين است که ضمن اين که به قسمت عقب ضربه زده مي شود به طرف جلو نيز سرعت خوبي پيدا کند . اگر فقط راکت به قسمت عقب توپ ماليده شود ضربه سرعت لازم را نخواهد داشت .


به طرف ضربات خود سر بخوريد

ترمز نهايي در زمين خاک رس بايستي به صورت سر خوردن و زدن توپ باشد. بسياري از بازيکناني که تجربه زمين رس را ندارند ابتدا, توپ را زده و سپس سر مي خورند. با اين عمل حداقل به اندازه دو گام از بازي بعدي عقب مي افتند . براي سر خوردن روي خاک رس بايد پاي جلو کاملا" تخت روي زمين تماس داشته و پاي عقب به طرف جلو حرکت داشته باشد . براي حفظ تعادل, وزن بدن بايد روي پاي جلو باشد, بدين ترتيب آمادگي براي ضربه بعدي سريعتر حاصل مي شود .


آمادگي بدني لازم را براي بازي طولاني ايجاد کنيد

اين شعار است ليکن در زمين رس مصداق کامل پيدا مي کند . هيچ مسابقه اي تمام نشده است مگر اينکه تکليف آخرين پوئن روشن شده باشد . براي برد روي خاک رس بازيکن بايد آمادگي بازي طولاني براي هر پوئن و نيز تلاش طولاني تر براي اتمام مسابقه را داشته باشد . خاک رس, زمين مطلوب براي بازيکناني است که از نظر بدني بهترين آمادگي جسماني را دارند؛ با انجام تمريناتي که نفس را زياد مي کنند مطمئن شويد که قبل از اتمام مسابقه نفستان نمي برد .


گول زني حريف در ( دراپ شات ) را عملي کنيد

( دراپ شات ) يک ضربه تخصصي بسيــار پر ارزش براي بـــازيکن خاک رس است مخصوصا" ( اگر ), ( دراپ شات ) ضربه بک هند باشد زيرا آماده سازي براي ضربه شبيه يک ( بک هند ) معمولي بريده شده از زير است ليکن با گولزني به موقع حريف مي توان آن را تبديل به ( دراپ شات ) کرد . صفحه راکت را کمي بيش از يک ( بک هند معمولي بريده شده ) بازکنيد و سعي کنيد مــدت و مســافت طول تمــاس توپ با راکت را به حداکثر برسانيد . توجه داشته باشيد که از ( دراپ شات ) زماني استفاده مي شود که امکان زدن ضربات ديگر نيز وجود داشته باشد . مثلا" مــوقعي که بــا يک ضربه سنگين مي خواهيد به تــور نزديک شويد, موقعيتي است که مي توان از (دراپ شات) نيز استفاده کرد . ( دراپ شات ) يک ضربه تهاجمي بوده به هيچ وجه يک ضربه دفاعي نمي باشد .

 


زمين چمن (متغير و پر مبارزه)

به مجرد اين که قدم بر زمين چمن بگذاريد متوجه خواهيد شد که با هر سطح ديگري که قبلا" شناخته ايد, متفاوت است . حتي به زمين زدن توپ قبل از زدن سرو , خود يک مبارزه اساسي است؛ همانگونه که انتظار بلند شدن توپ پس از خوردن به زمين مي تواند زجري طولاني باشد . هيچ دو زمين چمني مشابه يکديگر نيستند و حتي يک زمين چمن مي تواند از يک روز به روز ديگر تغيير کند . با توجه به نامنظم بودن پرش توپ روي زمين چمن, بهترين بازيکنان کساني هستند که توپ را در هوا بهتر مي زنند. بازي روي چمن از نظر رواني نيز بسيار دشوار است ؛ بازيکن بايد تمرکز کامل روي بازي داشته باشد تا از هر موقعيتي حداکثر استفاده را ببرد. گرفتن (Break ) از حريف, هدف مشکلي است زيرا اغلب يک (Break), در گيم اول به معناي بردن نهايي بازي است .


قبل از بازي حرکات کششي را انجام دهيد

معمولا" مسابقه بر روي چمن, کمتر از مسابقه بر روي خاک رس طول مي کشد ليکن بازي چمن بسيار پر تحرک تر از بازي رس است . جهش نامنظم توپ باعث مي شود تا بازيکن مجبور به انجام حرکات زيادي باشد . چون توپ جهش کمتري داشته و معمولا" کوتاه است بازيکن بايد بيشتر خم شده و روي زانو فشار بياورد . بنابراين بسيار مهم است که قبل از بازي حتما" خود را گرم کرده مخصوصا" عضلات کمر و پشت را آماده فشار کار سازيد تا از آسيب در امان بمانيد


سرو  چرخدار ( slice )  بزنيد

در زمين چمن سرو چرخدار ( Slice ) مي تواند بسيار کارآمد باشد زيرا چرخش توپ باعث ارتفاع کم توپ شده و زمين چمن باعث مي شود که توپ پس از تماس با زمين سرعت قابل ملاحظه اي بيابد. فريب حريف در زدن اين سرو مهم است . پرتاب توپ براي ( سرو ) را زياد متفاوت با پرتاب هاي عادي خود انجــام ندهيد . ( براي مثال توپ را از پهلوي خود با بالا پرتاب کنيد ) تا حريف دست شما را نخوانده و به طرف توپ هجوم نياورد . رمز کار چرخدادن توپ با زدن ضربه به پهلوي راست توپ است ( براي بازيکن راست دست ) به جاي اين که راکت را به عقب توپ برسانيد, با مچ خود راکت را سريع حرکت داده, صفحه راکت را در طول محيط توپ در تماس با توپ قرار دهيد . بدين ترتيب هم حرکت چرخشي به توپ داده و هم سرعت به آن بخشيده ايد . به خاطر اين که در تلاش براي فرستادن ( سرو ) به طرف بيروني زمين حريف هستيد, سعي کنيد توپ را حدود 4 تا 5 پا ( حدود يک تا يک و نيم متر ) به داخل سرويس و به طرف خط بيروني بزنيد .

 


ضربه پاسخ خود را کوتاه بزنيد

پاسخ به ( سرو ) مهمترين ضربه روي چمن است . به خاطر سرعت ( سرو ) روي چمن, فرصت اين که يک ضربه کامل که در پشت سر حرکت داده شود, وجود ندارد . توپ را به گونه اي پاسخ دهيد که گويي يک توپ هوايي ( Volley ) است . راکت را پشت سر خود برده, شانه را بچرخانيد و توپ را هر چه ممکن است, جلوتر از خود زده و با ضربه کوتاهي به آن بکوبيد . تفاوت ضربه شما با توپ هوايي, ادامه همراهي توپ تا پايان ضربه است نه در آماده سازي ضربه ( آوردن راکت از پشت سر ).


به دنبال ضربه خود به داخل خط پاياني زمين برويد

در زمين سخت ( Hard ) ممکن است پس از زدن ضربه خود دو قدم به پشت خط ته زمين عقب نشيني کنيد ليکن در زمين چمن بايد دو قدم به داخل زمين برويد تا آماده شويد ضربه بعدي را در هوا بزنيد . يکي از اصول اوليه بازي چمن اين است که همواره به جلو حرکت کنيد و هيچگاه عقب نشيني نکنيد .


ضربه هاي والي در عمق زمين حريف بزنيد

در تعقيب ( سرويس چرخدار Slice ) بايد ضربه هوايي را ضربدري به داخل ميدان حريف بکوبيد. به مجرد اين که با ( سرو چرخدار) حريف را به يک طرف ميدان کشيديد, ضربه هوايي را به طرف مخالف او بکوبيد. موفقيت در زمين چمن در گرو پائين نگه داشتن توپ است . به مجرد اينکه حريف را در موقعيت دفاعي قرار داديد, معطل نکرده و پوئن را تمام کنيد .


تمرين دو به يک را انجام دهيد

چمن يعني صفحه موسيقي 78 دور, براي عادت کردن به سرعت بازي چمن, يک تمرين خوب بازي دو به يک است . دو بازيکن لب تور مي ايستند و يک بازيکن درست داخل خط ته زمين جواب مي دهد . نتيجه کار تبادل بسيار سريع توپ است که باعث مي شود بازيکن ( آماده سازي ضربه را کوتاه ) کرده و عکس العمل سريعي داشته باشد .

 

 
زمين سخت(متعادل ترين سطح)

( زمين سخت ) با سرعت متوسط متعادل ترين سطح است . جهش توپ منظم و قابل پيش بيني است و بر خلاف زمين رس يا چمن که اثر مستقيم روي استراتژي بازي دارند, در ( زمين سخت ) بازيکن مي تواند استراتژي خود را پياده کند . در اين نوع زمين بازي در تمام زمين بسيار حساس و مهم است . استراتژي هاي متفاوت در مقابل حريفان بايد به کار گرفته شود . بنابراين مهم است که قبل از مسابقه نقشه کار ريخته شده و در طول مسابقه, عندالزوم, تصحيح شود .


حمله به توپهاي کم عمق

يک توپ کم عمق حريف, موقعيت استثنايي است که بتوانيد روي آن حمله کنيد و با زدن يک ضربه تهاجمي به تور نزديک شويد . براي زدن يک ضربه تهاجمي, سريع به توپ نزديک شده با تـمرکز ديد روي توپ, در فـاصله مناسب کنار آن قرار گيريد و در حال دويدن به توپ نزديک نشويد . حرکت به عقب راکت را کوتاه کنيد زيرا مهمترين نکته رد کردن توپ از روي تور و زدن آن به ته زمين حريف است نه اين که با قدرت زياد پوست توپ را بکنيد .


به سمت توپهاي هوايي بلند بدويد

در تلويزيون اغلب گويندگان درباره تکنيک بازيکنان حرفه اي داد سخن مي دهند ( ببينيد چگونه به توپ رسيده و با برداشتن گام آخر توپ را مي زند ) يا اين که ( آنقدر سريع رفت که از توپ رد شد ), شايد متعجب مانده باشيد که بالاخره کدام روش درست است. منتظر توپ هوايي شده و با برداشتن گام آخر آن را زد يا اين که به داخل ضربه دويد. اگر توپ حريف به ارتفاع کم فرستاده شده باشد, بايد پاها را محکم به زمين چسبانيده توپ را زده و سپس به تور هجوم ببريد . اگر توپ حريف بلند و کم قدرت است بايد به طرف توپ دويده آن را بزنيد تا زمان کمتري براي عکس العمل به حريف بدهيد .


از فشار و ضربه به کف پاها جلوگيري کنيد

زمين هاي سخت شرايط بسيار متفاوتي دارند؛ بنابراين مهم است که زودتر از مسابقه به زمين سري زده, سختي زمين را کنترل کنيد . زمين سخت مسلما" براي ترمز کردن بهتر است و کفش بهتر اصطکاک ايجاد مي کند ليکن فشار زيادي را به بدن وارد مي کند. به همراه خود چسب زخم و کيسه يخ آورده و از کفش هايي که کف خوبي دارند ( مثل کوسن خوب عمل مي کنند ) استفاده کنيد. کفش هاي نو را قبل از بازي حتما" بپوشيد تا به آنها عادت کنيد .


استفاده از لاب تهاجمي

(لاب تهاجمي ) ضربه اي است نظير ( دراپ شات ) و معمولا" وقتي بکار مي رود که شما حق انتخــاب داشته بـاشيد ؛ مثلا" امکان زدن يک ضربه کنار گذر ( پسينگ شات ) وجود داشته باشد . ( لاب تهاجمي ) به ويژه براي مقابله با بازيکني که به طرف تور مي آيد, کاربرد دارد . اين ( لاب ) را مي توان تخت ( Flat ) يا با اسپين زياد ( چرخدار ) زد . هدف دادن ارتفاع به توپ است تا سريع و بالاتر از دسترس حريف, رد شود ( بخاطر سرعت کار است که در مقايسه با { لاب تدافعي}, ارتفاع کمتري به { لاب تهاجمي } داده مي شود).


والي به فضاي خالي زمين

سرعت زمين سخت باعث مي شود که رسيدن به توپ دشوار باشد؛ بنابراين بايد از هر فضايي که حريف ايجاد مي کند, حداکثر استفاده را کرد و توپ را به فضاي خالي فرستاد. هنگام زدن ضربه هوايي ( Volley ) سعي کنيد توپ را به طرف خالي زمين حريف بفرستيد. سرعت توپ در زمين سخت, خوب حفظ مي شود و به شما کمک مي کند تا توپ را دور از دسترس حريف بفرستيد .

 
     

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.