In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
ضربه سرويس
تهيه و تدوين : حسين شريفي

مقدمه:
   شکي نيست که امروزه ضربه سرويس در بازي تنيس يکي از عوامل مهمي است که بطور مستقيم در نتيجه مسابقات تاثير مي گذارد؛ به ويژه در مسابقات حرفه اي ، به طور آشکار اين تاثير مشهود است. لذا در آموزشِ دانشِ مدرن تنيس، توجه شاياني به سرويس شده و مهارت هاي تکنيکي براي افزايش قدرت و تاثير گذاري اين ضربه مهم، توسعه شايآني نموده است.
براي مثال مشاهده مي کنيم که سرويس هاي " سمپراس" که يکي از بهترين سرويس ها به شمار مي رود، از قدرت، سرعت، دقت و تنوع برخوردار است و يکي از مهارت هاي ويژه در اجراي سرويس هاي او، نحوه ايستادن است که تعادل و آرامش را با هم دارد . بلند شدن سريع به طرف بالا براي ضربه زدن به توپ و حرکت سريع و تند مچ دست که سرعت زيادي را بوجود مي آورد، به انضمام حالت دوراني و تمايل دو کتف که باعث افزايش قدرت سرويس مي گردند، از ديگر ويژگي هاي سرويس هاي " سمپراس است ".
در اينجا شرح از مهارت هاي ويژه بازيکنان حرفه اي که سرويس هاي سريع دارند و در راس آنها بازيکن معروف " سمپراس " قرار دارد، ارائه خواهد شد:

 

نشانه روي به " هدف مثلثي " در سرويس

وقتي تمرين سرويس زدن مي کنيد، مي توانيد دقت ضربات خود را با نشانه روي به سوي يک هدف معين روي زمين بهبود بخشيد. نشانه روي به سوي اهداف ثابت نه تنها به تمرکز شما کمک مي کند بلکه ميزان دقت شما را هم بالا مي برد. اين روش نه تنها براي تمرينات، بلکه در زمان مسابقه هم قابل استفاده است .

 وقتي سعي در زدن يک سرويس عالي و درست در گوشه هاي محوطه زمين سرويس را داريد، به سوي نقاط A يا B  هدف مثلثي ( سه گوش ) نشانه روي کنيد. منظور از سه گوش، آن قسمت از ناحيه سرويس است که بين خط انتهاي منطقه سرويس ، تسمه نگهدارنده وسط تور و خط مرکزي سرويس محدود مي باشد. با نشانه روي نقاط فوق الذکر سرويس هاي شما شکل مي گيرد (تصوير روبرو).

مهارتهاي ويژه مورد نيار ضربه سرويس

  الف) نحوه ايستادن و آمادگي براي زدن ضربه سرويس

بايد ايستادن و آماده شدن براي نواختن ضربه سرويس به طور راحت و با حفظ تعادل کامل و بدون هيچگونه استرسي انجام شود. بيشتر بازيکنان ترجيح مي دهند که راکت را از انتهاي آن به دست بگيرند و ممکن است که قدم جلو را به طرف بالا نگه دارند و پاشنه پا را بر روي زمين بگذارند تا سنگيني بدن را به پاي عقب منتقل کنند.


ب) حالت دوراني شانه

بازيکن اين حرکت را در هنگام پرتاب توپ به طرف بالا انجام مي دهد به طريقي که دستِ پرتاب کننده توپ، تقريبا" موازي خط پايآني زمين قرار مي گيرد. راکت در اين لحظه آرام به طرف عقب قرار مي گيرد و سر راکت به طرف پايين اشاره مي کند.

ملاحظه مي کنيد که بيشتر بازيکنان، راکت خود را به سرعت به طرف عقب مي برند به شکلي که مسير راکت بالاتر از حد مطلوب در انحناي عقبي باشد و بازو در امتداد آن آزاد نخواهد بود و ترجيح دارد که خم شدن در اين مرحله آرام صورت گيرد تا دستِ  وارد کننده ضربه ، در حالت کشيدگي و آزاد باشد که باعث سرعت بخشيدن به راکت مي شود و حرکت به طرف بالا و رو بروي توپ باشد.


ج) پرتاب توپ به طرف بالا

توپ در هنگام زدن سرويس بايد به طرف بالا و به سوي جلو باشد تا سنگيني بدن در پشت ضربه سرويس قرار گيرد و باعث افزايش شديد سرعت توپ شود.
هرچه پرتاب بيشتر رو به جلو باشد، وزن بدن که در پشت ضربه قرار مي گيرد، بيشتر مي شود و سرعتِ خودِ ضربه را هم بالاتر مي برد و ضمنا" امتياز سرعت به طرف جلو را نيز در تاکتيک سرو و نت ، افزايش مي دهد.

امتيآز ديگر پرتاب توپ به طرف بالا، اين است که بازيکن مي تواند به بهترين نحو از حرکت سريع مچ دست در هنگام نواختن سرويس استفاده کند به شرط اينکه دستِ پرتاب کننده در هنگام پرتاب، در کشيدگي کامل باشد.

 

د) تمايل و کجي شانه ها

از عناصر مهم سرويسِ قوي و قدرتمند، کجي شانه ها است که نتيجه طبيعي عمل خم شدن زانوها در هنگام پرتاب توپ است. اين تمايل در شانه ها ميانگين سرعتِ بيشتري به ضربه مي دهد و بازيکن مي تواند در چنين حالتي با قدرت بيشتري به توپ ضربه بزند. قابل توجه است که وضعيت و حالت افقي بودن شانه ها از قدرت ضربه مي کاهد.


ح) حرکت سريع مچ دست

اجراي حرکت سريع مچ و حرکت چرخشي ساعد در ضربه سرويس به دشوراي صورت مي گيرد مگر اينکه در آغاز سرويس، عضلات دست کاملا" در وضعيـت آزاد ( شل) باشد زيرا اين حرکت سر راکت را به طرف توپ فشار مي دهد.

براي تمرين چرخش ساعد مي توان راکت را فقط با انگشت هاي مياني و اشاره ( ابهام و سبابه) گرفت و سعي کنيد صفحه راکت ِ خود را در برابر توپ قرار دهيد و در اين حالت مجبور هستيد ساعد را بچرخانيد تا راکت  در اين وضعيت قرار گيرد. چون مشت آزاد نمي تواند جهش را محدود نمايد، چرخيدن ساعد با اين روش ادامه مي يابد تا حالت چرخش بخوبي حس شود

و) جهش بلند به سوي توپ

در اين مرحله بازيکن با يک ساق پاي خود به طرف بالا مي پرد تا به توپ برسد و همزمان به طرف جلو دور مي زند و سعي مي کند آرنج خود را کاملا" به طرف بالا بکشد تا انرژي حرکت سريع مچ را در هنگام وارد کردن ضربه، افزايش دهد

 

ز) کشيدگي بدن در نقطه تماس

به کشيدگي کاملِ بدن و دست در نقطه تماس ( توپ و راکت ) و به طرف بالا بودن سر و دوختنِ چشم به توپ، توجه کامل معطوف شود و بايد در فاصله ( 2/1 ) قدم جلوي خط باشد زيرا به بالاتر و جلوتر رفتن با سرعت زياد در هنگام تماس با توپ، کمک مي کند. باقي ماندن در قسمت پايين بدن منجر به اصابت توپ به تور مي شود.


ه) پايان حرکت درون خط عقبي

حرکت، از آغاز تا پايان سرويس، بايد با آرامش و راحتي کامل انجام شود و تمام کردن حرکت سرويس درون زمين، قدرت ضربه را مضاعف مي کند. ملاحظه مي شود که عده زيادي از بازيکنان، سرويس خود را بدون اينکه توپ را به اندازه کافي به طرف جلو پرتاب کنند، انجام مي دهند. معمولا" اين بازيکنان نمي توانند حرکت سريع مچ را انجام دهند و نمي توانند سنگيني بدن خود را به اندازه کافي پشت ضربه قرار دهند

 

براي مشاهده منابع تصويري بيشتر در حالتها و زواياي مختلف به بخش سرويس گالري ضربه مراجعه کنيد.
 
 
 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.