In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 

کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس

 

مقدمه:

ميني‏ تنيس علاوه بر آنكه سرگرمي مفرحي است مي‏تواند به عنوان ابزاري مؤثر براي تشخيص كودكان صاحب استعداد تنيس و آماده سازي بازيكن‏هاي مبتدي در هر سن براي بازي در زميني بزرگ كاربرد داشته باشد. ميني تنيس براي شمار زيادي بازيكن جديد امكان فوق العاده‏اي ايجاد مي‏كند. علاوه بر ساده و مفرح بودن، تقريباً همه جا مي‏توان بازي كرد و به وسايل گران قيمت نياز ندارد. همچنين می توان ميني تنيس را در مدارس پايه گذاری کرد تا استعداد های مناسب اين رشته را شناسايي نمود.

زمين مينی تنيس

سطح زمين: زمينهای تنيس، کف سالنهای ورزشی ، سطح بتونی يا اسفالت حياط مدارس يا هر سطحی که در حد قابل قبول صاف و تراز باشد ، اما خاک کوبيده شده يا چمن برای بازی مينی تنيس مناسب است .

 

اندازه زمين: زمين مينی تنيس اندازه مشخصی ندارد ليکن بهتر است زمينی به اندازه 4 * 12 متر باشد. زمين بدمينتون برای بازی مينی تنيس ايده ال است، تور را پائين بياوريد و بازی کنيد . برای کشيدن خط ها در زمين سر پوشيده می توان از نوار چسب و در زمينهای سر باز از گچ يا هر ماده ديگر استفاده کرد . با تقسيم زمين از وسط می توان مناطق سرويس را مشخص کرد .

 

محدوده های زمين: در شرايط ايده ال ، حد اقل 2 متر در هر انتهای زمين و 1 تا 2 متر نيز بين هر دو زمين فاصله وجود دارد . برای يک جلسه آموزش که تاکيد بر روی آموختن ضربات است می توان از يک زمين تنيس به ترتيبی که قبلا مشخص شده ( 1 تا 6 ) استفاده کرد بدون آنکه از نظر ايمنی مشکل توليد شود ليکن اين ترتيب برای انجام مسابقه عملی نيست.

تور: هر نوع تور سبک وزن مانند تور بد مينتون مناسب است . در صورتی که تور در دسترس نباشد می توان از يک طناب استفاده کرد . ارتفاع تور در وسط بايد 80 سانتيمتر ودر محل پايه ها 85 سانتيمتر باشد.

پايه ها: تور و پايه مخصوص مينی تنيس در بازار موجود است. پايه های تور زمين والیبال يا بد مينتون نيز مناسبند . اگر هيچ يک از اين وسايل موجود نباشد سر تور يا طناب را به هر چه شد گره بزنيد . چنانچه اين امکان نيز موجود نيست ، يک خط روی زمين بکشيد و بازی کنيد.
 

راکت و توپ

راکت: راکت های کوچک ايمن تر و مناسب ترند، طول راکت ممکن است از 45 سانتيمتر تا 65 سانتيمتر تغيير کند . بيشتر سازندگان معتبر راکت تنيس مانند : head - wilson - babolat و غيره، راکتهايی در اندازه های گوناگون و مناسب برای کودکان و نوجوانان می سازند . برای افراد واقعا مبتدی از يک راکت چوبی هم می توان استفاده کرد ، با چنين راکتی نه تنها به خوبی می توان بازی کرد بلکه بسيار ارزان هم هست . اگر هر بازيکن خودش اين راکت را بسازد ارزانتر هم تمام خواهد شد. با يک قطعه تخته چند لا و ابزار ابتدائی نجاری به راحتی می توان اين راکت را ساخت .
طرز ساخت به اين ترتيب است : تخته چند لا بايد حدود 1 سانيمتر ضخامت داشته باشد . برای آنکه دسته راحت تر باشد و راکت از گلو نشکند دو قطعه را که مطابق شکل از تخته چندلا بريده ايد هر يک را به يک طرف دسته بچسبانيد . دسته راکت را سوهان يا کاغذ سمباده بزنيد تا صاف شود و به راحتی در دست جای گيرد .

 

 

توپ : توپ های ابری چه برای بچه ها و چه برای بزرگسالهای مبتدی بسيار مناسبند به شرطی که يا در داخل سالن با آنها بازی شود يا اگر در زمين سرباز از آنها استفاده می شود ، باد نوزد. در بهترين شرايط پس از آنکه بازيکنها ضربات اصلی را با استفاده از توپ های ابری آموختند ، می توانند از توپ های تنيس کم باد يا توپهای تمرينی ، که از توپهای تنيس معمولی سبکتر و کم باد ترند و سپس از توپهای متداول تنيس استفاده کنند . اگر هيچ نوع از توپهای ذکر شده موجود نباشد ، چون توپهای معمولی برای مبتدی ها مشکل است ، می توان از يک توپ تنيس سوراخ يا کهنه استفاده کرد .
 

تکنيکهای اصلی تنيس :

يک مبتدی هر چه در ضربه و عبور دادن توپ از روی تور موفق تر باشد بازی برايش سر گرم کننده تر خواهد بود . لذا تکنيک منطقی، تکنيکی است که در صد موفقيت مبتدی را افزايش بدهد و در نتيجه بازی در زمين را برای بازيکن به تجربه ای خوشايند تبديل کند . با استفاده از مينی تنيس بسياری از شاگردان از همان ابتدا رالی های موفق را تجربه ميکنند و نخستين درس را می آموزند يعنی تنيس بازی می کنند. چگونگی آن چندان مهم نيست مهم فعاليت است .

راههای زيادی برای زدن توپ تنيس وجود دارد تنيس يک ورزش انفرادی است و هر بازيکن دير يا زود راهی مخصوص به خود را برای زدن ضربه فورهند ، بک هند يا سرويس خواهد يافت آنچه برای يک بازيکن " صحيح " است شايد برای بازيکن ديگر ناراحت کننده باشد . احتمالا مهمترين معيار تشخيص يک ضربه خوب از يک ضربه بد کيفيت و کارآيی هر ضربه است . مهارتهای ساده ارائه شده، بگونه ای طراحی شده اند که بازيکن مبتدی بتواند با اتکا بر اين پايه مطمئن ، سبک و روش خاص خود را پرورش بدهد .


 

مهارتهای ساده با توپ:

تمرين پرتاب:
انفرادی

پرتاب توپ به هوا و دريافت
انواع - کف زدن قبل از هر دريافت ، چرخش 360 درجه ( يک دور کامل )
پرتاب فاصله - پرتاب از زير ، پرتاب از رو ، پرتاب با دست راست ، پرتاب با دست چپ .
در حال دويدن - پرتاب متوالی توپ به هوا با دست راست ودست چپ
پرتاب به هدف - داخل يک جعبه يا يک حلقه از فاصله های متفاوت
 

 


دو نفره
پرتاب توپ به يک ديگر و شمارش در يافتهای موفق .
انواع - فواصل ثابت - پس از در يافت موفق يک قدم به عقب
بازيکن شماره 1 توپ را پرتاب ميکند و بازيکن شماره 2 با کف يا پشت دست به توپ ضربه می زند و آن را بر ميگرداند ، بازيکن شماره 1 توپ را دريافت ميکند .
پرتاب مورب توپ از روی تور برای همبازی

 

تمرين با نس:
انفرادی

توپ را به هوا پرتاب کنيد ، بگذاريد يک بار با نس کند در جائی که دو دست را روی شکم گذارده ايد توپ را بگيريد .
توپ را به هوا پرتاب کنيد ، بگذاريد يک بار با نس کند ، با کف دست توپ را به بالا بزنيد .
به توپ که درست پس از طی نقطه اوج جهش در حا ل سقوط قرار دارد با نوک انگشتان ضربه بزنيد .
توپ را با کف دست پشت سر هم به زمين بزنيد .
انواع - از دست ديگر استفاده کنيد ، از هر دو دست يکی در ميان استفاده کنيد ، کلاغ پر يا پرش همراه با جمع شدن پاها در بين بانس ها ی توپ
 


دونفره
شاگرد ها با زدن توپ به زمين با کف دست آنرا به يکديگر پاس می دهند .
يکی از شاگردها توپ را به زمين می زند و ديگری در حا لی که دست هايش را روی شکم گذارده توپ را می گيرد و بالعکس .
انواع - رقابت - اولين زوجی که 10 بار توپ را دريافت کند - پرتاب از روی تور ، بلند ، کوتاه ، در عرض ، در طول برای به حرکت در آوردن همبازی .
 

مهارت های ساده با توپ و راکت :

تمرين حمل توپ روی راکت:
مهارتهای انفرادی و تمرين با همبازی
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد روی خط های زمين راه برويد ، بشماريد چند بار توپ از روی راکت به زمين می افتد .
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد روی خط های زمين راه برويد واسم هر خط ها را بياموزيد .
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد نفر جلو را دنبال کنيد اگر توپ بر زمين افتاد به آخر صف برويد و ادامه بدهيد .
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد از خط انتهای زمين به طرف تور برويد و سپس بدون چرخش بدن عقب عقب به خط انتهای زمين باز گرديد.
توپ را به هوا پرتاب کنيد و آنرا با راکت بگيريد بدون آنکه روی راکت با نس کند.
انواع : توپ را پس از جهش از روی زمين با راکت بگيريد . توپ را بدون استفاده از دست روی راکت قرار دهيد . حفظ تعادل توپ روی راکت - بنشينيد و بر خيزيد. حفظ تعادل توپ روی راکت - از بين پا های همبازی عبور کنيد . توپ را از يک راکت به راکت ديگر ( قل و يا پاس ) دهيد ، چند بار اين کار را تکرار کنيد قبل از آنکه توپ سقوط کند .

 

بازيهای گروهی و مسابقات
در حالی که تعادل توپ را روی راکت حفظ کرده ايد بطرف تور بدويد ، تور را لمس کنيد ، بر گرديد و توپ را به نفر بعد پاس دهيد .


در يک صف ، بازيکن شماره 1 توپ را به بازيکن شماره 2 پاس می دهد ، شماره 2 به بازيکن شماره 3 والی آخر ، نفر آخر می دود و سر صف قرار می گيرد .
انواع - نفر آخر صف از ميان پاهای ديگر ان عبور می کند وخود را به سر صف می رساند .

 

 

تمرين زدن توپ :
انفرادی
با راکت پشت سر هم به زير توپ ضربه بزنيد.
1- چند ضربه ؟ (50 الی 100 )
2- راه رفتن روی خط های زمين .
3- عبور از موانع
4- ايستادن روی يک پا
5- زدن توپ با هر دو روی راکت يکی در ميان
6- حرکت به جلو ، به طرفين وبه عقب
7- زدن توپ با لبه راکت
8- ايستادن در داخل حلقه
9- نشست و بر خاست
با استفاده از راکت ، توپ را پشت سر هم به زمين بزنيد.
انواع : مثل شکل همچنين 1 توپ را داخل مناطق مشخص - يک حلقه يا مربع بزنيد .
با زدن پی درپی توپ به زمين شکل های مشخص و يا حرف اول اسم شاگردان را بسازيد .
توپ را به هوا بزنيد ، پس از با نس ، توپ در حال سقوط را دو باره بزنيد .
دو توپ را يکی در ميان به زمين بزنيد ، توپ را به بالا بزنيد ، بانس ، به پائين بزنيد ، با نس، به بالا بزنيد ، .....

تمرين با همبازی
دو همبازی يکی در ميان توپ را به بالا و به پائين می زنند .
يکی از شاگردان توپ را برای ديگری پرتاب می کند و او توپ را روی راکت ثابت نگه می دارد
انواع : توپ را به بالا پرتاب کنيد و قبل از آنکه آنرا روی راکت ثابت نگهداريد بگذاريد يک بار با نس کند .
يکی از شاگردان در حالی که توپ را با راکت پی در پی به زمين می زند به اطراف حرکت می کند ، همبازی او تلاش می کند توپ را تصاحب کند و همين حرکت را ادامه دهد .
يکی از شاگردان توپ را پرتاب می کند و ديگری پس از با نس توپ را می گيرد .
رالی فورهند و بک هند از روی تور

بازيهای تيمی و گروهی
مسابقه ، هر تيم در يک صف ، نفر جلو در حالی که توپ را با راکت پی در پی به زمين می زند به شکل مار پيچ از بين نفرات می گذرد و به آخر صف می رود و توپ را با دست روی زمين به طرف نفر بعد می غلتا ند .
 

تمرين با ديوار:
تمرين با ديوار يکی از بهترين راه های پرورش مهارتهای تنيس است ، يافتن ديوار برای تمرين چندان مشکل نيست و بازيکن می تواند بدون وابستگی به همبازی تمرين کند . در تمرين با ديوار بازيکن می تواند خود سطح کنترل و سرعت را تعيين کند بدون آنکه برای بر گرداندن صحيح و زدن توپهای همبازی به جای مناسب فشاری را احساس کند .

پرتاب توپ با دست:
شاگردان با دست توپ را به ديوار ، پرتاب و سپس در يافت می کنند
انواع : دريافت توپ قبل از بر خورد با زمين
دريافت توپ پس از يک با نس و بهم زدن کف دستها
پرتاب به هدف
پرتاب به زاويه ، توپ به طرف زاويه زمين و ديوار پرتاب می شود در حالی که اول به زمين می خورد .
شمارش ( تعداد پرتابها را تعيين کنيد )
پرتاب از رو ، پرتاب از زير مانند شکل با همبازی

 

ضربه زدن / رالی کردن با راکت :
با ديوار رالی کنيد ، يک با نس
شمارش ( تعداد ضربات را3  ، 5 يا 10 تعيين کنيد)
انواع : نوع ضربه را تعيين کنيد ، محدوديت هايی تعيين کنيد مانند بالاتر از تور ، زير 3 متر روی ديوار ، بيش از 3 متر روی زمين و.....
هدف تعيين کنيد ، حلقه روی زمين ، نشانه روی ديوار
دو هدف تعيين کنيد و آنها را يکی در ميان با توپ بزنيد
ترکيبی از ضربات گوناگون تعيين کنيد .
انواع والی
قدم بعد - فاصله را از ديوار زياد کنيد و برای شروع والی سرويس بزنيد .
 

 

ضربات زمينی ( groundstrokes ):

تمرينهای سوئينگ:
بسياری از اين تمرينات را می توان در زمين های بازی ، ميادين ورزشی يا سالنهای سر پوشيده بدون نياز به زمين خط کشی شده يا تور انجام داد و در صورت لزوم از طناب ، صندلی يا اشيا ی ديگر بخوبی می توان به جای تور استفاده کرد .
سوئينگ برای تفريح - چه کسی توپ را دورتر می زند ، يکی از شاگردان از يک سر محوطه توپ را می زند ، همبازی او جای توپ را علامت می زند .
سوئينگ با کف دست (فور هند ) - از نزديک تور شروع کنيد و به تدريج عقب برويد .
سوئينگ با پشت دست ( بک هند ) - از نزديک تور شروع کنيد وبه تدريج عقب برويد .
سوئينگ برای ارتفاع - از يک تور بلند تر (تور بدمينتون ) يا ديوار توری اطراف زمين و از اين قبيل ، استفاده کنيد .
سوئينگ برای 3 شاگرد - پرتاب کننده ، زننده ضربه ، دريافت کننده ، به منظور بيشتر کردن سوئينگ ، دريافت کننده هر بار يک قدم عقب می رود .
سوئينگ به هدف - سه نشانه ، شاگرد توپ را با دست در جلو بدن به زمين می اندازد و نشانه ها را به ترتيب هدف قرار می دهد . همبازی روی نشانه ها می ايستد ، يکی از شاگردان همبازيش را هدف قرار می دهد و او توپ را قبل از اينکه به زمين برخورد کند می گيرد .
سوئينگ و هدف گذاری - شاگردان پشتشان را به ديوار می چسبانند ، در هر نوبت يک شاگرد جلو می آيد ، توپ را به زمين می اندازد و با ضربه ای آنرا هر چه دورتر می فرستد مربی در محوطه هدف قرار می گيرد و جای فرود توپ را علامت می گذارد ، شاگردی که توپ را زده است جلو می آيد وروی علامت جای فرود توپش می ايستد ، اين کار تا زمانی که تمام شاگردان حرکت را انجام دهند ادامه دارد .

سوئينگ برای فورهند و بک هند:
تمرين

برای 6 يا 9 شاگرد ،  زننده ضربه ، دريافت کننده را نشانه می گيرد ، پرتاب کننده ، زننده ضربه و دريافت کننده بايد مشخص باشند . ايمنی واطمينان حاصل کنيد که شاگردان در زمين پرسه نزنند .


 
تمرين بک هند درايو ( تمرين چرخشی )
از 4تا 12 شاگرد ،  هر شاگرد بعد از يک ضربه به انتهای صف در طرف ديگر زمين می پيوندد و پرتاب کننده برای او توپ پرتاب می کند .
هر شاگرد تعداد ضربه های موفقش را می شمارد ( چپ دستان را مشخص نمائيد ) زمانی که شاگردان دور می چرخند توپی را بر می دارند و نزديک مربی يا فردی که تعيين شده می گذارند .عوض کردن صف (بهبود ضربه های زمينی )
از 4 تا 12 شاگرد ، در اينجا 7 شاگرد نشان داده شده است ،مربی وشاگردی که قادر به انجام کار باشد با دست توپ پرتاب می کنند ، هر شاگرد قبل از پيوستن به صف ديگر 3 ضربه می زند . يکی از افراد را مشخص نما ئيد تا تعويض صف صحيح انجام گيرد .
عبور توپ از روی تور 1 امتياز
فرود توپ داخل زمين 2 امتياز
فرود توپ داخل 3/1ميانی زمين 3 امتيازبيس بال آمريکائی
جهت دادن به ضربه های فورهند و بک هند
از 5 تا 12 شاگرد ، در اينجا 8 شاگرد نشان داده شده است .شاگردان به 2 گروه تقسيم می شوند : ضربه زنها (تيم 1 ) ، توپ گيرها (تيم 2) . ضربه زنها فضای خالی بين توپ گيرها را نشانه ميگيرند . هر شاگرد 1 ضربه می زند وبه انتهای صف می رود ، توپ گيرها سعی می کنند توپ رابگيرند و مجازند فقط يک قدم به طرف توپ بردارند . برای هر توپی که توپ گيرها نتوانند بگيرند وبه زمين بخورد 1امتيا ز .گوشه بازی
بهبود ضربه های زمينی - تعداد زياد ( تا 16 شاگرد ) شروع خوبی برای تمرين های گروهی است ، در اينجا 12 شاگرد نشان داده شده است .2 ضربه مورب ( cross court ) بعد ازهر ضربه بازيکن به صف ديگر می پيوندد افراد قبل ازآنکه به صف ديگر بپيوند ند يک توپ آزاد رااز روی زمين بر می دارند .


 

سرويس (service )

تمرينهای پرتاب توپ:
بسياری از اين تمرينها را می توان در زمينهای بازی ، ميادين ورزشی يا سالن سر پوشيده بدون نياز به زمين خط کشی شده يا تور انجام داد ودر صورت لزوم از طناب يا صندلی يا اشيای ديگر به خوبی می توان به جای تور استفاده کرد .
پرتاب فاصله - توپ را از رو به دورترين فاصله پرتاب کنيد . هر شاگرد دو بار پرتاب می کند و دورترين پرتاب علا مت گذاری می شود .


پرتاب ارتفاع - توپ را از رو به بالا ترين ارتفاع پرتاب کنيد .هر شاگرد در فاصله ای مشخص از يک ديوار آجری يا توری می ايستد ،توپ را پرتاب می کند ، ارتفاع اندازه گيری می شود .
پرتاب دقت - شاگرد توپ را از يک نقطه علامت گذاری شده پرتاب می کند به ترتيبی که داخل يک حلقه که در فاصله ای قرار دارد فرود بيايد .
پرتاب دقت فاصله - در زمين تنيس شاگردان به نوبت توپ را از رو پرتاب می کنند . عبور توپ از روی تور 1 امتياز ، فرود صحيح توپ در محوطه سرويس 2 امتياز و فرود توپ در داخل حلقه ، يا محوطه هدف 3 امتياز
پرتاب از گوشه ها - تشويق شاگردان به زدن سرويس با استفاده از حرکت " پرتابی " از 4 تا 12 شاگرد ، در اينجا 6 شاگرد نشان داده شده است . هر شاگرد 4 بار توپ را پرتاب می کند . زمانی که شاگرد موفق شد 4 بار توپ را با دست به داخل زمين پرتاب کند اجازه می يابد 2 بار با راکت سرويس بزند در هر زمان می توان از چهار گوشه زمين استفاده کرد . برای هر سرويس موفق 1 امتياز در نظر بگيريد .

 

زدن سرويس به همبازی :
 تشويق شاگردان به زدن سرويسهای عميق ، از 4 تا 12 شاگرد ، در اينجا 8 شاگرد نشان داده شده است . شاگردان در قطر زمين برای همبازی خود سرويس می زنند . زمانی که دريافت کننده بتواند توپ را پس از يک بانس بگيرد ، هر دو همبازی 1 امتياز می گيرند ، اگر دريافت کننده از خط انتهای زمين عبور نکند وبه داخل زمين نيايد و توپ را بگيرد ، هردو همبازی 2 امتياز ميگيرند . سرويسها بايد داخل محوطه سرويس فرود بيايند .

 

زدن سرويس از ايستگاهها:
 تشويق شاگردان به زدن سرويسهای عميق تر، از 4 تا 12 شاگرد ، در اينجا 6 شاگرد نشان داده شده است . شاگردان از ايستگاه شماره 1 نزديک به تور شروع می کنند واز قطر زمين سرويس می زنند . زمانی که توانستند 2 سرويس موفق بزنند ، عقب وبه ايستگاه شماره 2 می روند ومنتظر نوبتشان می مانند . شاگردان در هر نوبت 2 سرويس می زنند .اولين شاگردی که از ايستگاه شماره 4 دو سرويس موفق بزند 1 امتياز دريافت می کند .

 

زدن سرويس در تمام زمين :
 از 4 تا 12 شا گرد ، در ا ينجا 8 شاگرد نشان داده شده است . تيم شماره 1 شانزده توپ را ( هر شاگرد 2 توپ ) سرويس می زند و مربی سرويسهای موفق را می شمارد . تيم شماره 2 توپها را جمع می کند و سرويس می زند . قدم بعد ، تيم ها توپ را در داخل محوطه سرويس (نه تمام زمين ) می زنند .

 

بازی سرويس :
 بهبود دقت وتداوم سرويسها ، از 4 تا 12 شاگرد ، در اينجا 7 شاگرد نشان داده شده است .شاگردان دور زمين حرکت می کنند و هر يک 2 توپ از هر گوشه زمين سرويس می زنند ." فاصله ايمنی " را حتما در نظر بگيريد .


 

والی (volley )

تمرينهای PUNCH / BLOCK:
بسياری از اين تمرين ها را می توان در زمينهای بازی ، ميادين ورزشی يا سالن های سر پوشيده بدون نياز به زمين خط کشی شده يا تور انجام داده ودر صورت لزوم از طناب ، صندلی يا اشيای ديگر به خوبی استفاده کرد . بيشتر اين تمرين ها با کمک همبازی انجام می گيرند . مانع شدن / سد کردن block) ) در گروههای دو نفره يکی از شاگردان توپ را از زير پرتاب می کند و ديگری با دست باز توپ را (block ) می کند . با مشت بسته (punch ) باز هم در گروههای دو نفره وبا استفاده از داخل مشت بسته توپ را ( punch ) می کنند .


block / punch " آرام " به هدف ، روی زمين و بر روی پرتاب کننده يک هدف تعيين کنيد . پرتاب کننده با پرتاب يا ضربه زدن به توپ آنرا برای همبازيش می فرستد واو توپ را به آرامی به طرف هدف block / punch می کند . اگر شاگردان بخواهند به طرف توپهای والی ، سوئينگ کنند به احتمال زياد والی های آنها دورتر از هدف فرود خواهد آمد .
به طرف ساق پا ( انگشت های پای همبازی ) block / punch کنيد ، پرتاب کننده توپهای بلند می اندازد وهمبازی او توپها را به پائين وبه طرف پاهای پرتاب کننده block /punch می کند .در حالی که زننده ضربه پشت به ديوار چسبانده است ، ديوار امکان سوئينگ را از شاگرد سلب می کند واو را متوجه می کند که سوئينگ می کرده است .

ضربه های زمينی و والی (3نفره ):
ايجاد تداوم در والی ها وضربه های زمينی " از 5 تا 8 شاگرد ، در اينجا 8 شاگرد نشان داده شده است . تيم 3 نفره ( به اضاقه يک توپ جمع کن ) رالی می کنيد . بازيکنی که در موقعيت تور قرار ذارد بايد والی کند . بازيکنها ئی که فورهند يا بک هند می زنند ، پس از هر ضربه جايشان را عوض می کنند .رالی های بيشتر از 5 ضربه 1 امتياز

 

مدافعين در مقابل مهاجمين :
 مربي توپ را براي زوج مهاجم پرتاب ميکند که در مقابل زوج مدافع بازی کنند. زوجها به نوبت بازی می کنند. اولين زوجی که 3 امتياز کسب کند جای تيم مدافع را می گيرد.
نکته: تيم مدافع اجازه ندارد از توپهای بلند ( لاب) استفاده کند.

 

والی عميق :
 کنترل والی وتشويق شاگردان به زدن والی های عميق ، از 6 تا 12 شاگرد ، در اينجا 9 شاگرد نشان داده شده است .شاگردانی که والی می زنند منطقه علامت گذاری شده را هدف می گيرند .برای هر ضربه داخل منطقه علامت گذاری شده 1 امتياز

 

تنيس واليبال :
 کنترل والی ، از 8 تا 12 شاگرد ، در اينجا 12 شاگرد نشان داده شده است . بازيکن شماره 1 با پرتاب توپ از زير ، بازی را شروع می کند وتيم حريف می تواند با حد اکثر 3 ضرب توپ را از روی تور بر گرداند . بازيکنی که آخر ين ضربه را می زند ( چه موفق وچه نا موفق ) رالی بعد را شروع می کند .اولين تيمی که به امتياز 11 برسد برنده بازی است .

 

يک مسابقه تنيس ديواری :
يک مربع به ابعاد 75/2 متر روی ديوار و يکی ديگر به همان ابعاد روی زمين بکشيد . يکی از بازيکنها با زدن توپ از زير به ديوار از پشت خط انتهائی ، بازی را شروع می کند . امتياز بازی می تواند 11 تائی و يا سيستم متداول شمارش تنيس استفاده شود . چنانچه بازيکنی مانع زدن ضربه يکديگر شوند ، آن امتياز دو باره بازی می شود .


 

 
تهيه ،تنظيم وترجمه:
حسين شريفي
باهمکاري :
علیرضا ملک زاد
شهاب منزوی
منبع : ITF

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.