In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 
 حرکت پا در ورزش تنيس
وقتي به موضوع چگونگي حرکت بازيکن به منظور پوشش کل زمين مي رسيد ،لازم نيست که به ميزان سرعت دويدن خود محدود باشيد ، زيرا که مهم اين نيست که شما چه قدر سريع مي دويد ، بلکه مهم اينست که شما نسبت به توپ چقدر سريع هستيد. شايد شما نتوانيد سرعت دويدن خود را به اندازه کافي بهبود دهيد ، چرا که سرعت افراد به اين سادگي قابل تغير نيست . اما با اين حال مي توانيد به اطراف زمين سريعتر و بهتر حرکت کرده و به ضربه هاي حريف برسيد ،اين کار از طريق دانستن راههاي صحيح حرکت کردن در زمين تنيس امکان پذير است .

 آيا تا به حال بازيکني را ديده ايد که به نظر نمي زسد حرکات چنداني داشته باشد ، اما هميشه پشت توپ در موقعيت صحيح قرار گرفته و منتظر ضربه اش است؟ او مي داند که چگونه در زمين تنيس حرکت کند .
براي اين که بدن را با بيشترين بهره وري و بازده حرکت دهيد ، بايد حرکت را اول از مرکز ثقل آغاز کنيد نه از سر يا شانه ها يتان ، مثلا در هاکي روي يخ شروع حرکت با پايي است که نزديکتر به هدف است . و اگر غير از اين حرکت کنند با صورت به روي يخ خواهند افتاد . در تنيس هم اين اصل بسيار مهم است ، زيرا علاوه بر رسيدن به توپ بايد به آن ضربه بزنيد .

ياد گرفتن ضربه زدن و استراتژي در تنيس به معني ياد گرفتن پوشش زمين نيست .بسياري از بازيکنان تنيس و مربياني که حرکات پاي درستي دارند آنرا از ساير ورزشها ياد گرفته اند . سال هاي گذشته ، برخي تکنيک هاي غلط  آموزش داده شده اند ،مثلا اين که براي حرکت به سمت توپ پاي دورتر را اول بايد حرکت داد. يا اين که بعد از زدن ضربه نبايد پاها همديگر را قطع کنند اما بازيکنان سطح جهاني نظير بوريس بکر،يانيک نوا ،آغاسي و ادبرگ، دقيقا بر عکس عمل مي کنند .

بنابر اين ،علي رغم هرچه آموخته ايد و يا هر چقدر کند هستيد ، با ياد گرفتن صحيح حرکت در زمين بازده بيشتري خواهيد داشت .

شش حرکت براي پوشش بهتر زمين تنيس به شرح زير ارائه مي گردد.

 

 
 حرکت اول : جهش کنيد

شما همواره در زمين به اندازه اوليه خود سريع هستيد قدم اول را با پايي که به توپ نزديک تر است بجهيد .اين حرکت کمي شانه و کمر شما را مي چرخاند و راکت را به عقب مي راند ، در حالي که يک پاي شما عقب قرار دارد ،تنه شما را به سوي توپ حرکت مي دهد اگر حرکت اول را با سر و تنه شروع کنيد آنگاه پاها همواره در حال رسيدن به تنه هستند .اشتباه رايج ديگر بر داشتن گام به عقب با پاي سمت توپ است .در اين صورت بعد از دو گام هنوز به هيچ جا نرسيده ايد.

 

 
حرکت دوم: تطبيق دهيد

اگر توپ خيلي دور باشد ، بعد از جهش اوليه چند گام اوليه شما گا مهاي قدرتي و بزرگ اند تا شما را به توپ برسانند . همينطور که به توپ نزديک مي شويد ، شما شروع به کاهش سرعت مي کنيد و گامهايي براي انطباق بر مي داريد تا در انتها ،در تعادل و کنترل بوده و پاي عقبي شما در مسير توپ قرار گرفته باشد . تمام وزن شما بايد روي آن پا باشد که بتوانيد به طرف ضربه گام برداريد . انتظار در آن موقعيت شما را قادر مي سازد که خود را با توپهاي بلند، کوتاه يا کات دار منطبق کنيد. اگر با پاي جلويي گام بر داشته بوديد ، نمي توانستيد خود را با توپ تطبيق دهيد و فقط مي توانستيد با حرکت بازو ضربه بزنيد.

 

 
حرکت سوم : ضربه بزنيد

با پاي عقبي که در مسير توپ قرار دارد و همه وزنتان روي آن است ، بطرف ضربه حرکت کنيد که وزن بدن به جلو برود. وقتي ضربه را مي زنيد ، چنانچه در موقعيت (ايستادن بازopen stance) ايستاده ايد و مي خواهيد که حرکتي رو به جلو را با تنه خود در مقابل توپ ايجاد کنيد ، باسن خود را در زدن ضربه به عقب حرکت ندهيد ، همچنين وزن خود را به جلو انتقال ندهيد . تنها دست شماست که مي خواهد همه قدرت را توليد کند (بجاي پاي شما ). در اين صورت بازوي شما بسته خواهد بود و از سرعت سر راکت نيز کاسته خواهد شد و شما گريپ نرم و حالت شل وراحت را از دست خواهيد داد .شما نمي توانيد توپي را که زمين خورده و به نحو بدي بلند شده ، پاسخ دهيد و کنترل خود را از دست خواهيد داد . بنابر اين روي ضربه هاي زاويه اي به گوشه هاي زمين که بايد در حال دويدن بزنيد .تلاش کنيد که گامي رو به توپ بر داريد همين حرکت به تنهايي باعث مي شود که نيروي سر راکت افزايش يابد.

 
 حرکت چهارم: برگشت به عقب

بعد از زدن توپ بايد براي ضربه بعدي آماده شويد، بعد از زدن ضربه همانجا علاف نشويد. بلا فا صله بعد از زدن توپ نيم تنه خود را براي تعادل بيشتر پائين ببريد. وزن را از روي پاي جلويي بر داريد و به پاي عقب ببريد . وقتي که بايد سريعا جهت عوض کنيد ، باسن خود را پائين نگاه داشته در حاليکه سرتان بالا با شد . اين حرکت به شما حالت فنري مي دهد که قادر خواهيد بود ، انفجاري در جهت لازم حرکت کنيد . چنانچه راست بايستيد در پا ها يتان انعطاف لازم را نخواهيد داشت. ضمنا لازم است که اول ضربه را زده و بعد تغير حالت دهيد اگر وقتي که مي خواهيد به داخل زمين باز گرديد ضربه بزنيد ،حرکت عرضي خواهيد داشت و قدرت و کنترل را از دست خواهيد داد.

 

 
حرکت پنجم : پاها همديگر را قطع کنند (يک پا پشت پاي ديگر حرکت کند)

نحوه سريعتر و موثرتر بازگشت به وسط زمين اين است که پاي عقب پاي جلو را قطع کند. از اين طريق شما مي توانيد دو برابر مسافت را با نصف گام عادي طي کنيد . ( علت اينکه قبلا مي گفتند هيچوقت پاها يتان همديگر را قطع نکند اين بود که همواره تنه بازيکن موازي با تور بماند که رانگ فوت نشوند ) وقتي که پاهايتان ضربدري است حريف نمي تواند با آن سرعت خود را به توپ رسانده و ضربه را پاسخ دهد .چنا نچه شما صرفا بغل به بغل پاها را حرکت دهيد .مسافت محدودي را مي توانيد بپيمائيد ، زيرا يک پا فقط مي تواند تا جائيکه پاي ديگر قرار دارد ، حرکت کند نه بيشتر ، با حرکت ضربدري مسافت حرکت يک پا را دو برابر مي کنيد ودر همين حال تنه تان موازي با تور مي ماند .

 

 
حرکت ششم : گام شکسته

گام شکسته درست زماني که حريف مي خواهد ضربه بزند ، واقع مي شود اين حرکت باعث مي شود که شما لحظه اي درنگ کنيد و مسير ضربه حريف را پيش بيني کنيد پرش کوچکي انجام دهيد ، سپس در حاليکه وزن شما بطور مساوي روي پاها تقسيم شده روي پنجه ها فرود آييد که حاضر باشيد در هر جهتي با پاي صحيح آن جهت حرکت کنيد .روي پاشنه پا فرود نياييد چون موتور خاموش مي شود ، بايد آماده به حرکت باشيد . اينطور نباشد که يک جهتي براي حريف پيش بيني کرده ايد و روي يک پا وزن خود را داده باشيد چنانچه خطا کرده باشيد ممکن است گير بيافتيد. اشتباه ديگر جهش هاي متعدد است با اميد به اينکه يکي از آنها در زمان مناسبي واقع شود .

 وقتي حريف ضربه ميزند يک جهش واقعي کنيد در اين صورت آماده حرکت سريع به هر سويي خواهيد بود

تهيه و تنظيم :
حسين شريفي
باهمکاري :
شريف امام
جمعه
منبع :
Tennis Magazine

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.