In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 

تهيه و تنظيم از محمد حق شناس

Bio Rhythm Charts
 Wondering what's going to happen?

آيا مي دانيد چگونه فعاليت هاي روزانه را با توانايي هاي جسمي, حسي و ذهني خود هماهنگ نمائيد؟
با ترسيم نمودار زيست آهنگ Biorhythm  مي توانيد به اين مهم دست يابيد           رسم نمودار

نمودار زيست آهنگ Biorhythm چيست ؟
آيا تا بحال متوجه نوسانات روحي و جسمي خود شده ايد؟ تغييرات در ميزان بنيه و توانايي در انجام فعاليت هاي روزمره, مانند پرداختن به ورزش و شركت در ميهماني ها, احساس سلامت يا كسالت, نحوه برخورد با مشكلات و حتي نظم فكري شما و يا لحظات بحراني زندگي كه از لحاظ انرژي حياتي در بدترين و آسيب پذيرترين شرايط قــرار داريد . همه اين افــت و خيزهــا در سه چــرخه متنـاوب به نام هاي : 1- جسمي 2- حسي 3- ذهني خــلاصه مي شوند كه مجموعه آنها زيست آهنگ ( بيوريتم ) شما را تشكيل مي دهند .

بيوريتم بر اين ايده استوار است كه اين چرخه هاي سه گانه در بدن افراد براساس ساعت دروني و بيولوژيكي عمل مي كنند و هر چرخه براساس موج سينوسي با دوره هاي متفاوت در حال گردش است كه نقطه شروع همه آنها روز تولد هر فرد است . دوره هر چرخه متناوب به شرح ذيل است :

دوره چرخه جسمي ( Physical ) هر 23 روز يك بار تكرار مي شود

دوره چرخه حسي ( Emotional) هر 28 روز يك بار تكرار مي شود

دوره چرخه ذهني ( Intellectual) هر 33 روز يك بار تكرار مي شود

امروزه حتي مديران موفق هم نمودارهاي سه گانه فوق را بطور مستمر براي تك تك كاركنان خود ترسيم مي كنند تا متناسب با شرايط جسمي, حسي و ذهني آنها, فعاليت هاي روزانه را به آنها ارجاع نمايند . دانش آموزان نيز با دانستن زمانهاي دقيق اوج انرژي ذهني خود, مي توانند در اين زمان ها به يادگيري و مطالعه بپردازند تا با حداقل تلاش, به پيشرفت چشمگيري دست يابند .

حال مي توانيد با وارد كردن تاريخ تولد و همچنين تاريخ گزارش, نمودار چرخه هاي سه گانه را محاسبه و مشاهده نمائيد.

چگونه نمودار بيوريتم را تفسيرنمائيد؟
تاريخچه كشف بيوريتم
 
 
تاريخ تولد (هجري شمسي)

 روز:

 ماه :

سال:


تاريخ گزارش

 

 ماه :

سال:
براي مشاهده نمودار مي بايست نرم افزار Office 2000 يا XP بر روي رايانه شما نصب شده باشد.
 
چگونه نمودار بيوريتم را تفسير نمائيد؟

همانگونه كه اشاره شد, هر يك از چرخه هاي سه گانه براساس موج سينوسي حركت مي كنند. هر فركانس از اين موج سه ناحيه دارد . ناحيه اول ناحيه مثبت, پرانرژي يا اكتيو ( Active ) است كه در بالاي نقطه صفر قرار دارد . هريك از چرخه ها كه در اين ناحيه قرار دارند, در مرحله شارژ است و قابليت اعتماد دارد . ناحيه دوم ناحيه منفي, كم ارزش يا پسيو ( Pasive ) است كه در پايين نقطه صفر قرار دارد. هريك از چرخه ها در اين ناحيه در مرحله دشارژ يا ضعف قرار دارد . ناحيه سوم, نقطه بحراني ( Critical ) است كه دقيقا" مرز نقطه صفر است و مرحله گذر از ناحيه مثبت به ناحيه منفي يا بالعكس است . اين نقاط بسيار حساس هستند و در اين روزها هيچ چيز قابل حدس نيست و طبيعت, خلق و خو و رفتارهاي فيزيكي, احساسي و ذهني انسان به طرز وحشيانه و افسار گسيخته اي تغيير مي كند و نبايد اعتبار زيادي براي آنها قائل شد و لحظات بحراني زندگي افراد معمولا" روزهــايي هستند كه هريك از منحني ها از حالت مثبت به حالت منفي مي روند و مي توانند روزهاي نحس و بدشانسي باشند . از آنجا كه هريك از چرخه ها داراي فركانس هاي متفاوتي هستند, نمودار بيوريتم انسان در هر روز مي تواند شرايط متفاوتي داشته باشد و تفسير خاص خود را بطلبد و حال اگر تمامي منحني هاي بيوريتم فردي در منفي ترين حالت ممكن قرار داشته باشد, به معني آن است كه انرژي حياتي بدن در بدترين و آسيب پذيرترين شرايط قرار دارد و انسان نبايد طبق عادت به واكنش هاي جسمي, روحي و ذهني خود اعتماد كند .

در اينجا بايد اين نكته را يادآوري نمود كه اگر در هر لحظه يا هر روز يك خبر خوشحال كننده به كسي داده شود, صرف نظر از اين كه منحني هاي دروني وي در چه ناحيه اي باشند, از انرژي لبريز خواهد شد و اين با بحث بيوريتم كه به فعل و انفعالات دروني افراد وابسته است, ارتباطي نداشته و فقط يك تحريك بيروني محسوب مي گردد .

حال با توجه به مطالب فوق, نكاتي راجع به هريك از چرخه هاي نمودار بيوريتم, به شرح ذيل ارائه مي شود:

چرخه جسمي يا فيزيكي ( Physical )

ناحيه مثبت ( Active)

زمان مناسب براي انجام فعاليت هاي سنگين بدني, مقاوم در برابر سختي ها و بيماري ها, اشتياق به ورزش, آمادگي براي سفر, جراحي, امور دندانپزشكي و ...

ناحيه منفي (Passive)

خستگي پذيري, نياز به استراحت, دوره بهبودي و نيرو گرفتن, آرامش ( غير فعال ), عشق به كار

نقطه بحراني ( Critical )

توانايي جسمي زير سوال است, استعداد بيشتر براي خطا كردن, مستعد تصادف بودن, پرخاشگري

چرخه حسي (Emotional)

ناحيه مثبت (Active)

تمايل به شركت در جمع دوستان و فعاليت هاي گروهي, حسن نيت عمومي, شادي, توازن و همسازي, آمادگي جهت انجام آزمونها و مسابقات, ظاهر عمومي مناسب و خوب ( احساس خوش تيپي)

ناحيه منفي (Passive)

حس منفي نسبت به انجام كارهاي گروهي, احساس بسيار منفي در نقطه منتهاي شيب منفي

نقطه بحراني (Critical)

كج خلقي, كم طاقتي, مشكل رويارويي با ساده ترين مسائل, عكس العمل كند, مستعد بروز تصادف

چرخه ذهني ( Intellectual)

ناحيه مثبت (Active)

بيشترين فعاليت و نيروي فكري و ذهني, مطالب جديد به سرعت و با آمادگي آموخته مي شوند, حافظه بهتر , افكار واضح و روشن

ناحيه منفي ( Passive)

زمان مساعد براي تثبيت آنچه قبلا" آموخته ايد, تاخير (وقفه) در امور عادي داشته باشيد, به انجام امور جديد و ناآزموده نپردازيد

نقطه بحراني ( Critical )

كاهش توانايي تمركز, آشفتگي ذهني, زمان بسيار نامناسب براي تصميم گيري, نياز به زمان بيشتر براي امور فكري دقيق
ابتداي صفحه        نمودار

تاريخچه كشف بيوريتم
تاريخ كشف اين پديده علمي به سال هاي 1897 تا 1912 ميلادي باز مي گردد . در آن زمان دكتر هرمان سوبودا, استاد روانشناس دانشگاه وين
 ( اتريش ) در تحقيقات خود متوجه شد كه حالت جسمي و احساسي بيماران او به صورت چرخه اي و پريودي است . وي با ثبت دوره هاي بيماري و سكته قلبي و توهمات بيماران خود, متوجه شد كه چرخه يا سيكل تكرار اوج و نزول انرژي فيزيكي و جسمي افراد هر 23 روز يكبار تكرار مي شود و چرخه شارژ و دشارژ انرژي احساسي افراد, هر 28 روز يكبار تكرار مي شود .

همزمان با او و بدون اطلاع وي, در برلين هم دكتر ويلهلم فليس , پزشك و دوست نزديك روانشناس بزرگ زيگموند فرويد, اين چرخه هاي 23 و 28 روزه را با فرويد در ميان گذاشت كه ضمن تاييد, نظريه وي روي افراد مختلفي آزمايش شد . بعد از آنها فردي به نام پروفسور آلفرد تلتچه كه استاد علوم مهندسي بود, متوجه شد كه قدرت استدلال و توانايي ذهني شاگردانش هميشه يكسان نيست و از يك سيكل 33 روزه تبعيت مي كند. اين دوره ها نه تنها در مورد شاگردان ضعيف و متوسط اتفاق مي افتاد بلكه در مورد دانشجويان قوي و مستعد هم همين اتفاق رخ مي دهد و هوش و هوشياري آنها نيز يك الگوي ريتميك 33 روزه را دنبال مي كرد . به عبارت ديگر, قابليت افراد براي جذب و تفسير ايده هاي جديد و توانمندي هاي ذهني آنها, در يك سيكل 33 روزه تكرار مي شود .

بعد از كشف اين پديده در جسم و روح و ذهن انسان, تحقيقات زيادي در آلمان, ژاپن و ايالات متحده صورت گرفته كه نتايج آن در مقالات علمي متعددي درج و اثبات شده است .

از طرف ديگر هم بايد يادآوري شود كه نظريه شارژ و دشارژ متناوب باتري هاي انرژي درون روح و جسم يك نظريه جديد نيست و از زمان هاي بسيار دور پر و خالي شدن متناوب و دوره هاي انرژي طبيعت يك امر بديهي و جا افتاده محسوب مي شود . نظريه ئين و يانگ در فلسفه هاي چيني و ژاپني نيز به روشني بيانگر وجود همين پديده است . بيوريتم فقط شكل رياضي شده و قانونمند اين پديده است .
ابتداي صفحه        نمودار